Dissemination

Here below are presented the Dissemination activities related to our Project

 

 

 

Date

Partner

Activity

Details 

April 2018 AKTIOS Conference

oral presentation

Χ. Παπαδόπουλος, Κ. Προύσκας, Στ. Tρυφωνόπουλος

Τα ρομπότ στη φροντίδα και τη Νοητική Ενδυνάμωση: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENRICHME. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας. Athens, Greece. (April, 2018)

Mar 2018 AKTIOS Conference

oral presentation

(round table)

Χ. Παπαδόπουλος

Τα ρομπότ στη φροντίδα και τη Νοητική Ενδυνάμωση: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENRICHME. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής γεροντολογικής και γηριατρικής εταιρίας. Athens, Greece. (March, 2018)

Feb 2018 PUMS Oral presentations Robot społeczny w opiece nad osobami starszymi – projekt ENRICHME

·  Walidacja robota w środowisku zamieszkania osób starszych – Tobis S.,

·  Techniczne aspekty wdrażania robota usługowego asystującego seniorom – Piasek J.,

·  Personalizacja rekomendacji żywieniowych z zastosowaniem robota TIAGo – Lewandowicz M

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „DIETETYKA GERONTOLOGICZNA – wyzwania i szanse”, UMP Poznań February 2018.  See pictures

Feb 2018 PUMS Special poster  session related to ENRICHME project Robot społeczny w opiece nad osobami starszymi – projekt ENRICHME. Wieczorowska-Tobis K., Lewandowicz M., Piasek J., Tobis S., Kropińska S.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „DIETETYKA GERONTOLOGICZNA – wyzwania i szanse”, UMP Poznań February 2018.

Feb 2018 PUMS Special session related to ENRICHME project Zastosowanie robota w opiece nad osobami starszymi na przykładzie projektu ENRICHME Obawy i szanse.

·  Cele i założenia projektu – Wieczorowska-Tobis K.,

·  Robot społeczny – techniczne aspekty implementacji w środowisku – Piasek J.,

· Wykorzystanie robota dla spersonalizowanych rekomendacji żywieniowych – Lewandowicz M.,

·   Walidacja i użytkowanie robota –  Tobis S.,

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu “Jak pomyślnie się zestarzeć?” Technologia …i zdrowy rozsądek w służbie seniorom, Lublin 22th February 2018

Feb 2018 PUMS Poster presentation Zastosowanie robota w opiece nad osobami starszymi – projekt ENRICHME.  Wieczorowska-Tobis K., Lewandowicz M., Piasek J., Tobis S., Kropińska S.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu “Jak pomyślnie się zestarzeć?” Technologia …i zdrowy rozsądek w służbie seniorom, Lublin 22th February 2018

Feb 2018 PUMS Oral presentations Zastosowanie robota w opiece nad osobami starszymi.

– Projekt ENRICHME – robot w środowisku zamieszkania osoby starszej – Wieczorowska-Tobis K.,

– Czy robot może poprawić stan odżywienia osoby starszej? – Lewandowicz M.,

– Techniczne aspekty zastosowania robota w opiece nad osobą starszą – Piasek J.,

– Robot wykorzystywany w środowisku zamieszkania osoby starszej – faza walidacji – Tobis S.

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Innowacje w Terapii Zajęciowej” UMP Poznań 27th February 2018

Feb 2018 PUMS Poster presentations Zastosowanie robota w opiece nad osobami starszymi – projekt ENRICHME.  Wieczorowska-Tobis K., Lewandowicz M., Piasek J., Tobis S., Kropińska S.

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Innowacje w Terapii Zajęciowej” UMP Poznań 27th February 2018

Jan 2018 FDG Presentation Description of ENRICHME project at the EASTIN annual Assembly (EASTIN-European Assistive Technology Information Network). London, UK, January 17, 2018.

Participants were the partners of the EASTIN network, representative  of 13 different countries both european (Belgium, Denmark, Germany, England, Lithuania, Latvia, Holland, Slovakia, Italy) and extra Europeans Australia, New Zeland, Taiwan, Singapore)

Dec 2017 UOL Paper Mohamed Heshmat, Manuel Fernandez-Carmona, Zhi Yan, Nicola Bellotto, (2017) Active human detection with a mobile robot. In: UK-RAS Conference on Robotics and Autonomous Systems, 12 Dec 2017, Bristol.

UK_RAS2017_V3-2.pdf

Dec 2017 PUMS Oral Presentation Suwalska J. Nursing Students and Nursing Robots – will they get along?

4th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors. Lublin, 8-9.12.2017 December 2017

Nov 2017 PUMS Press release Elektroniczna pomocna dłoń – Nowiny Szpitalne October-December 4/2017 (79): 12
Nov 2017 PUMS Conference materials – abstract Wieczorowska-Tobis K., Stachnik K., Lewandowicz M., Piasek J., Tobis S.,Suwalska A. Robot społeczny w opiece nad osobami starszymi – projekt ENRICHME. Kobieta i Mężczyzna 65+. XIII zjazd naukowy PTG, November 2017: 35
Nov 2017 PUMS Presentation in Nurse Home Prezentacja robota dla seniorów – December 2017

http://www.zddp.poznan.pl/?o=1&id=1&nr=1116

Nov 2017 PUMS Special session related to ENRICHME project Sesja – Robot społeczny w opiece nad osobami starszymi – projekt ENRICHME

  • Roboty społeczne – miejsce w opiece – dr hab. Aleksandra Suwalska
  • Założenia projektu ENRICHME – prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
  • Zastosowanie grup fokusowych w projekcie ENRICHME – mgr Katarzyna Stachnik
  • Personalizacja rekomendacji żywieniowych z zastosowaniem robota TIAGo – mgr Marta Lewandowicz
  • Techniczne aspekty wdrażania robota usługowego asystującego seniorom – mgr Joanna Piasek
  • Walidacja robota w środowisku – dr Sławomir Tobis

4. Kongres KOBIETA I MĘŻCZYZNA. 17-18 November 2017.

http://kobietaimezczyzna.info/zdrowe-starzenie/

Nov 2017 PUMS Presentation Cylkowska-Nowak M., Tobis S., Kropińska S., Wieczorowska-Tobis K. Acceptance and Ambivalence Related to the Application of a Robot in the Care of the Elderly – Opinions of Occupational Therapy and Philosophy Students. X Międzynarodowe Dni Fizjoterapii „Jakość i styl życia w świetle nowoczesnej rehabilitacji”, Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. November 2017
Nov 2017 ARMINES

ENSTA

Conference paper Cruz, A., Agrigoroaie, R. and Tapus, A. (2017) “Improving User’s Performance by Motivation: Matching Robot Interaction Strategy with User’s Regulatory State”, In Proceedings of International Conference on Social Robotics (ICSR 2017), Tsukuba, Japan, November 2017

http://perso.ensta-paristech.fr/~tapus/eng/publications_files/tapus_ICSR2017a.pdf

Nov 2017 ARMINES

ENSTA

Conference paper Agrigoroaie, R. and Tapus, A. (2017) “Influence of Robot’s Interaction Style on Performance in a Stroop Task”, In Proceedings of International Conference on Social Robotics (ICSR 2017), Tsukuba, Japan, November 2017

http://perso.ensta-paristech.fr/~tapus/eng/publications_files/tapus_ICSR2017b.pdf

Nov 2017 ARMINES

ENSTA

Conference paper Agrigoroaie, R., Ciocarlan, S. D., and Tapus, A. (2017) “News Application Adaptation based on User Sensory Profile”, In Proceedings of International Conference on Social Robotics (ICSR 2017), Tsukuba, Japan, November 2017

http://perso.ensta-paristech.fr/~tapus/eng/publications_files/tapus_ICSR2017c.pdf

Nov 2017 UOL Paper M. Fernandez-Carmona, S. Cosar, C. Coppola and N. Bellotto (2017) “Entropy-based Abnormal Activity Detection Fusing RGB-D and Domotic Sensors”, Proceedings of the IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI) Daegu, Korea, 16-18 Nov 2017

http://webpages.lincoln.ac.uk/nbellotto/doc/Fernandez-Carmona2017.pdf

Oct 2017 FDG Presentation Description of ENRICHME project at the event “Abilitando 2017 – Dove la tecnologia incontra la disabilità” – Alessandria, Italy, October 6th 2017

Assistive technologies for independence and participation of persons with disability Organized by “Rotary club Gavi-Libarna” and the Municipal Association of social services in the municipalities of Alessandria

Oct 2017 PUMS Press article Wieczorowska-Tobis K. Robot w służbie seniora. Fakty UMP 5/2017 October 2017
Oct 2017 PUMS Other Wieczorowska-Tobis K. Projekt ENRICHME UMP  Poznań October 2017
Oct 2017 PUMS Paper Tobis S., Suwalska A., Cylkowska-Nowak M., Wieczorowska-Tobis K. The use of robots for a positive modification of ageing proces, on the example of the ENRICHME project. In Hoffmann-Aulich J., Wojciechowska-Łącka A (Ed.), Starzenie się a może długowieczność. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra 2017: 61-70

Zastosowanie robotów.pdf

Oct 2017 PUMS Presentation Wieczorowska-Tobis K. Zaburzenia pamięci, co warto wiedzieć? Senioralni. Poznań October 2017
Oct 2017 AKTIOS Press article  http://www.lifemagazine.gr/
Sep 2017 UOL Presentation Presentation of the ENRICHME project in LIGHTS Expo 2017

Lincoln, UK, 29 Sep 2017.

http://lightsexpo.org/

Sep 2017 PAL Exhibition RO-MAN 2017

August 28 – September 1, 2017, Lisbon (Portugal)

Attendance as exhibitor to the IEEE RO-MAN2017. Distribution of ENRICHME brochure at the stand and explanation of the project’s scope to visitors.

Sep 2017 PAL Exhibition IROS 2017

September 24-28, 2017, Vancouver (Canada)

Attendance as exhibitor to the IEEE RO-MAN2017. Distribution of ENRICHME brochure at the stand and and explanation of the project’s scope to visitors.

Link to the article.

Sep 2017 UOL Paper C. Coppola, S. Cosar, D. Faria and N. Bellotto (2017) “Automatic Detection of Human Interactions from RGB-D Data for Social Activity Classification”, Proceedings of the IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication (Ro-Man). Lisbon, Portugal, 28 Aug-1 Sep 2017.

http://webpages.lincoln.ac.uk/nbellotto/doc/Coppola2017.pdf

Sep 2017 PUMS Workshop Robot in interaction with postgraduate students – Training, Focus group; September 2017
Sep 2017 PUMS Oral presentation with abstract Tobis S., Salatino C., Tapus A., Suwalska A., Wieczorowska-Tobis K. Robots in Care for Older People: Opinions of Potential End-Users. 13th Congress of the European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS); Nice, France, September 2017.

https://eugms2017-abstracts.elsevierdigitaledition.com/

Sep 2017 AKTIOS Other Online facebook poll for the naming of robots https://www.facebook.com/Aktios/posts/1644743415556949
Sep 2017 FDG Paper Salatino C., Pigini L., Van Kol M.M.E., Gower V., Andrich R., Munaro G., Rosso R., Castellani A.P., Farina E. (2017). A Robotic Solution for Assisting People with MCI at Home: Preliminary Tests of the ENRICHME System. Studies in Health Technology and Informatics Ebook. 242, 484-491. IOSPress. DOI: 10.3233/978-1-61499-798-6-484.

AAATE2017_Robotic solution for MCI-AUTHOR’S COPY-ios permission.pdf

Sep 2017 ARMINES

ENSTA

Conference paper Agrigoroaie, R. and Tapus, A. (2017) “Contactless Physiological Data Analysis for User Quality of Life Improving by Using a Humanoid Social Robot”, In Proceedings of the 19th International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP 2017), Catania, Italy, September 2017

http://perso.ensta-paristech.fr/~tapus/eng/publications_files/tapus_ICIAP2017.pdf

Aug 2017 ARMINES

ENSTA

Conference paper Cruz, A and Tapus, A. (2017) “Learning Users’ and Personality-Gender Preferences in Close Human-Robot Interaction”, In Proceedings of RO-MAN 2017, Lisbon, Portugal, August 2017

http://perso.ensta-paristech.fr/~tapus/eng/publications_files/tapus_ROMAN2017a.pdf

Aug 2017 ARMINES

ENSTA

Conference paper Ferland, F., and Tapus, A. (2017) “Crowd Sourcing Approach Behavior Control”, In Proceedings of RO-MAN 2017, Lisbon, Portugal, August 2017

http://perso.ensta-paristech.fr/~tapus/eng/publications_files/tapus_ROMAN2017b.pdf

Aug 2017 ARMINES

ENSTA

Keynotes Keynote Speaker –  Workshop on “Behavior Adaptation, Interaction and Learning for Assistive Robotics (BAILAR)”, part of RO-MAN 2017, August 2017
Aug 2017 ARMINES

ENSTA

Keynotes Keynote Speaker – Workshop on “Artificial Perception, Machine Learning and Datasets for Human-Robot Interaction (ARMADA)”, part of RO-MAN 2017, August 2017
Aug 2017 PUMS Conference paper

Oral presentation

Tobis S., Salatino C., Tapus A., Suwalska A., Wieczorowska-Tobis K. “Opinions about robots in care for older people” 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences And Arts Sgem; Bulgaria, August 2017

Robots.in.Care.for.Older.People.manuscript.pdf

Aug 2017 ARMINES

ENSTA

Keynotes Invited Speaker – Workshop on “Natural Interaction with Social Robots Topic Group of euRobotics”, part of RO-MAN 2017, August 2017
Jun 2017 PUMS Plenar lecture Wieczorowska-Tobis K. The usage of robot technology in eldercare. Interprofessional long term care conference. Budapest, Hungary June 2017.
Jun 2017 PAL Exhibition ICRA 2017

29 May 2017 – 2 June 2017, Singapore (Singapore).

Attendance as exhibitor to the IEEE International Conference and Automation (ICRA). Distribution of ENRICHME brochure at the stand and and explanation of the project’s scope to visitors.

Link to the article.

Jun 2017 UOL Presentation Presentation of the ENRICHME project to the Lincoln Engineering Society. Lincoln, UK, 13 Jun 2017
Jun 2017 UOL Video interview BBC Look North

https://www.facebook.com/BBCLookNorth/videos/1403210793099861/

Apr 2017 PUMS Oral presentation Tobis S., Cylkowska-Nowak M., Wieczorowska-Tobis K., Pawlaczyk M., Suwalska A. Rola robota w opiece nad osobami starszymi mieszkającymi w środowisku – opinie studentów terapii zajęciowej

New Challenges in Physiotherapy, Occupational Therapy and Cosmetology” Kraków April 20-22, 2017

Apr 2017 PUMS Oral presentation Tobis S., Cylkowska-Nowak M., Wieczorowska-Tobis K., Pawlaczyk M., Suwalska A. Rola robota w opiece nad osobami starszymi mieszkającymi w środowisku – opinie studentów terapii zajęciowej. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowe wyzwania w fizjoterapii, terapii zajęciowej i kosmetologii” z okazji 15-lecia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, April 20-22, 2017
Mar 2017 FDG Presentation Description of ENRICHME project to a Thai delegation of 30 people including officials of the Ministry of Transport, representatives of associations of persons with disabilities, health professionals, experts in Assistive Technologies visiting Foundation
Mar 2017 ARMINES

ENSTA

Conference paper Agrigoroaie, R. and Tapus, A. (2017) “Detecting Deception in a Human-Robot Interaction Scenario”,  In Proceedings of the Companion of the 2017 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, Vienna, Austria, March 2017

http://perso.ensta-paristech.fr/~tapus/eng/publications_files/tapus_HRILBR2017.pdf

Mar 2017 UOL Exhibition

Leaflet

Presentation of the ENRICHME project in European Robotics Forum Edinburgh, UK, 22-24 March 2017
Mar 2017 PAL Exhibition Attendance as exhibitor to “European Robotics Forum, Edinburgh, UK, 22-24 March 2017.  Distribution of ENRICHME brochures at the stand and explaination of the project’s scope to visitors.

Link to the article

Mar 2017 UOL Paper N. Bellotto, M. Fernandez-Carmona and S. Cosar (2017) “ENRICHME Integration of Ambient Intelligence and Robotics for AAL”. AAAI Spring Symposium “Wellbeing AI: From Machine Learning to Subjectivity Oriented Computing”.
http://webpages.lincoln.ac.uk/nbellotto/doc/Bellotto2017.pdf
Mar 2017 K46 Workshop Presentation of the ENRICHME project during the workshop “The past, present and
future of European service robotics for eldercare and assisted living”European Robotics Forum, Edinburgh, UK, 22-24 March 2017
Mar 2017 PUMS Presentation “Optymalizacja diety osób starszych przy użyciu robota ENRICHME”
Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Konferencja “Dietetyka Gerontologiczna – wyzwania i szanse”
3 march 2017, Poznań Poland
Mar 2017 PUMS Poster
Presentation
“Przydatność robotów w zapewnieniu właściwego odżywiania osób starszych” Sylwia Łukasik, Sławomir Tobis, Aleksandra Suwalska
Konferencja “Dietetyka Gerontologiczna – wyzwania i szanse”
3 march 2017, Poznań Poland
Mar 2017 PUMS Poster

Presentation

“Projekt ENRICHME –wsparcie osób starszych przez robota”.
Katarzyna Wieczorowska-Tobis w imieniu partnerów
projektu ENRICHME
Konferencja “Dietetyka Gerontologiczna – wyzwania i szanse”
3 march 2017, Poznań Poland
Mar 2017 PUMS Poster
Presentation
“Monitorowanie diety przez robota –opinie jego potencjalnych użytkowników”.
Sławomir Tobis, Marta Lewandowicz, Sylwia Kropińska, Roma Krzymińska-Siemaszko, Aleksandra Suwalska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Konferencja “Dietetyka Gerontologiczna – wyzwania i szanse”3 march 2017, Poznań Poland
Mar 2017 K46
ARMINES
Workshop Organisation of the workshop: “Towards reproducible HRI experiments: scientific endeavors, benchmarking and standardization.”
Presentation of the ENRICHME  during HRI 2017
Wien, Austria, 6-9 March 2017
Mar 2017 PUMS Poster
Presentation
“Zastosowanie robota w optymalizacji diety osób starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych”.
Marta Lewandowicz, Urszula Piasek, Katarzyna Stachnik, Jacek Suwalski, Sylwia Łukasik, Sławomir Tobis
Konferencja “Dietetyka Gerontologiczna – wyzwania i szanse”
3 march 2017, Poznań Poland
Feb 2017 PUMS Presentation “Doświadczenia ośrodka poznańskiego: projekt ENRICHME”
Katarzyna Wieczorowska–Tobis, Mirosława Cylkowska-Nowak
Konferencja “Programy Wsparcia dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów w Europie”
27-28 February 2017 Wrocław, Poland
Feb 2017 PUMS Paper Sławomir Tobis, Mirosława Cylkowska-Nowak, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Mariola Pawlaczyk and Aleksandra Suwalska “Occupational Therapy Students’ Perceptions of the Role of Robots in the Care for Older People Living in the Community”, (2017) Occupational Therapy International.

https://www.hindawi.com/journals/oti/2017/9592405

 Feb 2017 UOL Paper  S. Cosar, C. Coppola and N. Bellotto (2017) “Volume-based Human Re-Identification with RGB-D Cameras”. International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP), pp. 389-397.

http://webpages.lincoln.ac.uk/nbellotto/doc/Cosar2017.pdf

Dec 2016 EBM

K46

Exhibition ENRICHME Project as exhibitor at AHA – European Summit on Digital Innovation for Active and Healthy Ageing.

Bruxelles, 6-7 th December 2016.

https://ec.europa.eu/info/events/european-summit-digital-innovation-active-healthy-ageing-2016-dec-06_en

Nov 2016 SMH Interview  Radio interview during European Robotics week in Amsterdam

http://www.247blitz.net

Nov 2016 SMH Exhibition ENRICHME project displayed at 2 days exhibition and conference “Smart Homes & Living”, 16-17 November 2016, Eindhoven, The Netherlands – 3000 registrants
May – Aug 2017 SMH Demonstration of the robot to visitors During the time the robot was present in the AAL Lab in Eindhoven, appr. 500 visitors saw the robot and got explanations of intended purpose and benefits.
Nov 2016 ARMINES

ENSTA

Conference Cruz, A., and Tapus, A. (2016) “Teaching Nutrition and Healthy Eating by using Multimedia with a Kompai Robot: Effects of Stress and User’s Personality”, in Proceedings of the Humanoids International Conference, Cancun, Mexico, November 2016

http://perso.ensta-paristech.fr/~tapus/eng/publications_files/tapus_Humanoids2016b.pdf

Nov 2016 ARMINES

ENSTA

Conference Cruz, A., and Tapus, A. (2016) “Influence of user’s personality on task execution when reminded by a robot”, in Proceedings of International Conference on Social Robotics (ICSR 2016), Kansas City, USA, November 2016

http://perso.ensta-paristech.fr/~tapus/eng/publications_files/tapus_ICSR2016c.pdf

Nov 2016 ARMINES

ENSTA

Conference Agrigoroaie, R., Ferland, F., and Tapus, A., (2016) ” The ENRICHME Project: Lessons Learnt from a First Interaction with the Elderly”, In Proceedings of International Conference on Social Robotics (ICSR 2016), Kansas City, USA, November 2016

http://perso.ensta-paristech.fr/~tapus/eng/publications_files/tapus_ICSR2016b.pdf

Nov 2016 ROBO Presentation MEDICA/COMPAMED@ Düsseldorf
http://www.compamed-tradefair.com
14-17 November 2016
Nov 2016 PUMS Presentation “Czego potrzebują seniorzy?”
Katarzyna Wieczorowska–Tobis
Konferencja “Wyzwania polityki senioralnej w Polsce. Doświadczenia miasta Poznania”
22 November 2016, Urząd Miasta Poznań, Poland
Nov 2016 PUMS Radio Robot dla Seniora

Katarzyna Wieczorowska–Tobis

Radio Merkury Poznań, Poland

Oct 2016 UOL Web- article N.Bellotto: “Enriching elderly care”, Horizon 2020 Projects Portal, Issue 12.

http://www.horizon2020publications.com/H12/#105

Oct 2016 PUMS Poster presentation with abstract Robot in the care for the elderly persons.

S. Tobis, A. Suwalska, S. Kropinska, A. Tapus, C. Salatino, P. Barattini, M. Ghrissi, R. Rosso, K. Wieczorowska-Tobis, on behalf of ENRICHME consortium. 12th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society  (EUGMS) 5-7 October 2016

https://eugms2016-abstracts.elsevierdigitaledition.com/#233/z

 

Oct 2016 FDG Presentation Description of ENRICHME project to a Japanese delegation of 20 people including managers of rehabilitation facilities, rehabilitation professionals, managers and developers of AT visiting Foundation
Oct 2016 UOL Conference paper C. Coppola, D. Faria, U. Nunes and N. Bellotto (Oct 2016) “Social Activity Recognition based on Probabilistic Merging of Skeleton Features with Proximity Priors from RGB-D Data”. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).

http://webpages.lincoln.ac.uk/nbellotto/doc/Coppola2016a.pdf

 

Oct 2016 K46 Conference

Lectures

Avallone, Soltani et al.  The ENRICHME robotics and AAL project: new tools for the Elderly independent living and for behavioral and physiological monitoring.  In TeleMediCare (Telemedicine & Telecare), 01-03 October 2016, Desio, Italy.
Sep 2016 ROBO Presentation AAL – Forum @St Gallen – Switzerland
26-28 September  2016
Sep 2016 UOL Conference paper Fernandez-Carmona, Manuel and Nicola, Bellotto (2016) “On-line inference comparison with Markov Logic Network engines for activity recognition in AAL environments”. In: IEEE International Conference on Intelligent Environments, 14-16 September 2016, London.

http://webpages.lincoln.ac.uk/nbellotto/doc/Fernandez-Carmona2016.pdf

Sep 2016 UOL Conference paper Broughton, George and Krajnik, Tomas and Fernandez-carmona, Manuel and Cielniak, Grzegorz and Bellotto, Nicola (2016) “RFID-based Object Localisation with a Mobile Robot to Assist the Elderly with Mild Cognitive Impairments”. In: International Workshop on Intelligent Environments Supporting Healthcare and Well-being (WISHWell), 12-13 September 2016, London, UK.

http://ebooks.iospress.nl/publication/45196

Sep 2016 PUMS Poster presentation with abstract Tobis S., Lewandowicz M., Suwalska A., Wieczorowska-Tobis K. Aktywizacja osób z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych – robot w środowisku zamieszkania. W: 45. Zjazd Psychiatrów Polskich “Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne”. Katowice, 16-18 czerwca 2016: 165

http://static2.medforum.pl/upload/file/klienci/ptp/ptp2016/ptp2016_congress-book_20160606_0900.pdf

Sep 2016 LACE Presentation Presentation to the Excellent Aging Steering Group for Lincolnshire about the project.  The group’s aims are taken from consultation with older people in Lincolnshire and the resulting outcomes closely match with the aims and objectives for the ENRICHME project. 7 September 2016
Sep 2016 PUMS Lecture S. Tobis, W. Pałys, J. Suwalski, M. Cylkowska-Nowak, konsorcjum ENRICHME, Roboty w opiece nad osobami starszymi – w oparciu o projekt ENRICHME. Konferencja Międzynarodowa Telemedycyna i eZdrowie 2016

2-3 September 2016, Warszawa

http://www.e-health.pl/file/38/

Sep 2016 PUMS Presentation Suwalska J., Pałys W., Suwalski J., Tobis S. Roboty społeczne w opiece nad osobami starszymi – przykład projektu ENRICHME. Konferencja Międzynarodowa Telemedycyna i eZdrowie 2016

2-3 September 2016, Warszawa

Sep 2016 UOL Conference paper C. Coppola, T. Krajnik, T. Duckett and N. Bellotto (Sep 2016) “Learning Temporal Context for Activity Recognition”. European Conference on Artificial Intelligence (ECAI).

http://eprints.lincoln.ac.uk/23297/

Sep 2016 FDG Oral presentation Enabling Quality of Life in Young People with Multiple Disabilities and Complex and Intense Support Needs: from Theory to Practice” organized by IASSIDD (International Association for Scientific Study of Intellectual & Developmental Disabilities), SIRG PIMD, Fondazione Don Carlo Gnocchi: Milano, Italy, September 2016
Aug 2016 ARMINES ENSTA Conference Ferland, F. and Tapus, A., (2016) ” System Integration for the ENRICHME Project: A Service Robot for Care Facilities for the Elderly”, In Proceedings of Bailar WS as part of RO-MAN 2016, New York, USA, August 2016

http://perso.ensta-paristech.fr/~tapus/eng/publications_files/tapus_BAILAR2016.pdf

Jul 2016 FDG Conference paper

Oral presentation

Salatino, C., Gower, V., Ghrissi, M., Tapus, A., Wieczorowska-Tobis, K., Suwalska, A., … & van den Heuvel, H. (2016). The EnrichMe Project. In International Conference on Computers Helping People with Special Needs. LNCS, 9758, Part I, 326-334. Springer, Cham.

Salatino-EnrichMe-submitted-author’s copy.pdf

ICCHP 2016 : 15th International Conference on Computers Helping People with Special Needs run in co-operation with the Johannes Kepler University, Linz and the Austrian Computer Society: July 2016

Jul 2016 AKTIOS Press article Stigmes magazine April – July 2016

https://www.aktios.gr/images/stigmes/stigmes-23.pdf

Jul 2016 EBM Workshop Presentation at “Opportunità per imprese, università ed enti di ricerca, stakeholder nel settore biomedicale” during a Workshop organized by Sportello APRE Umbria in Perugia, Italy, 6 July 2016
Jun 2016 K46 Other Provision of information about the project to K&C Kremsner & Consultants
http://www.kremsner.com
Jun 2016 PUMS Conference presentation Sławomir Tobis, Marta Lewandowicz, Aleksandra Suwalska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis. Aktywizacja osób z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych – robot w środowisku zamieszkania. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich “Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne”.

Katowice, 16-18 June 2016. s. 165

Jun 2016 K46 Other Cross dissemination agreement and implementation with Mobile Age Project H2020
http://www.mobile-age.eu/useful-links/links-to-similar-projects.html
May 2016 UOL TV news TV footage by ITV Calendar
May 2016 LACE

UOL

Demo One day robot demonstration in LACE Housing with elderly users and caregivers
Apr 2016 FDG Paper “ENRICHME: c’è un robot che assiste gli anziani fragili nella loro casa” (“ENRICHME: there is a robot that assists frail elderly people in their home”) Bulletin “AMIS”, ed. Fondazione Don Gnocchi issue: April 2016
May 2016 FDG Press article Ortopedici&Sanitari
Mar 2016 FDG Presentation Description of ENRICHME project to a Thai delegation of 30 people including officials of the Ministry of Transport, representatives of associations of persons with disabilities, health professionals, experts in Assistive Technologies visiting Foundation
Mar 2016 FDG Workshop 14th Seminar on Alzheimer disease, Venezia, Italy,

March 12nd 2016.

Mar 2016 FDG Workshop “Stato di avanzamento dei progetti di ricerca in corso in tema di tecnologie assistive” (“Progress of research projects undertaken in the area of assistive technology”)

Organized by SIVA Portal at DAT service of IRCCS Santa Maria Nascente Milano, Fondazione Don Carlo Gnocchi, March 9th 2016

Feb 2016 FDG Press release Medicalive.it

FDG comunicazione

ANSA

Vita.it

Superabile.it

Chiesadimilano.it

Jan 2016 FDG Workshop Annual meeting and general assembly of the European Assistive Technology Information Network (EASTIN) – Bucharest, Romania.  Around 20 people attended the meeting including the members of the EASTIN association and two invited speakers of the Independent Living Centers Australia association.
2016 FDG Press release  “In sviluppo robot domestico per anziani”
(“Butler robot for elderly is under development”)
msn.it”
2016 FDG Press release Autosufficienza anziani, arriva il robot del progetto EnrichMe”
(“Elderly self-sufficiency, here comes the ENRICHME project robot”)
medicalive.it
Jan 2016 FDG Workshop Annual meeting and general assembly of the European Assistive Technology Information Network (EASTIN) – Bucharest, Romania.  Around 20 people attended the meeting including the members of the EASTIN association and two invited speakers of the Independent Living Centers Australia association.
Dec 2015 PUMS Conference

Lecture

Suwalska A. Telezdrowie, teleopieka, telepsychogeriatria “XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (PTPG);Innowacyjne technologie a psychogeriatria”, Dec 4-5th, Wrocław, Poland.
Dec 2015 UOL Demo One day robot demonstration in LACE Housing with elderly users and caregivers
Dec 2015 PUMS Course Course for medical students: Robots and ICT technologies in medicine; Nov 18-20th, University of Medical Sciences, Poznań, Poland
Nov 2015 ARMINES

ENSTA

Conference Sorostinean, M., Ferland, F., and Tapus, A. (2015) “Reliable Stress Measurement using Face Temperature Variation with a Thermal Camera in Human-Robot Interaction”, In Proceedings of 2015 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids 2015), Seoul, South-Korea

http://perso.ensta-paristech.fr/~tapus/eng/publications_files/tapus_Humanoids2015.pdf

Nov 2015 FDG Conference “Vivere senza limitazioni. Tecnologie per l’autonomia” – Living without limitations – technologies for autonomy. Organized by “Independent L. Onlus” social cooperative of Merano, in collaboration with The European Academy of Bozen/Bolzano (EURAC), the Health Division of the Autonomous Province of Bolzano and the Order of Architects of the Province of Bolzano,Italy
Oct 2015 FDG Workshop “Memorie Lontane”- Torino, Italy, October 24th 2015

Music therapy and Alzheimer dementia organized by APIM_Agorà ONLUS

Oct 2015 PUMS Conference

Lectures

Wieczorowska-Tobis K. “Zastosowanie robotów dla pozytywnej modyfikacji procesu starzenia na przykładzie projektu ENRICHME Starzenie się, a może długowieczność ?” Oct 19th, Zielona Góra, Poland

http://lubuskie.pl/news/17838/27/Czas-na-geriatrie/

Oct 2015 PUMS Conference

Lectures

Suwalska A. ” Jak roboty mogą pomóc osobom starszym?”.  Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii 2015: Medyczne i społeczne potrzeby osób starszych. Od teorii do praktyki, 9-10 Oct, Poznań, Poland.

http://mrs.poznan.pl/konferencja-wyzwania-wspolczesnej-geriatrii-i-gerontologii-poznan-9-10-x-2015/

Oct 2015 PUMS Conference

Lectures

Wieczorowska-Tobis K. “Nowoczesne technologie – wsparcie dla osób starszych i ich opiekunów na przykładzie projektu ENRICHME.”   VI KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU: ŚWIAT PRZYJAZNY STAROŚCI pt.: SENIOR W RODZINIE I DLA RODZINY, 8-9 Oct,  Szczecin, Polska.  http://www.ptg.szczecin.pl/
Oct 2015 PUMS Conference

Lectures

Suwalska A. “Telezdrowie i starzenie.  Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii”. Choroby neurodegeneracyjne problemem XXI wieku, October 3rd, Poznań, Poland

https://www.konferencjemedyczne.info/wszystkie-dziedziny-nauk-konferencje/szczegolywydarzenia/88/wyzwania-wspolczesnej-geriatrii-i-gerontologii-2014-choroby-neurodegeneracyjne-problemem-xxi-wieku

Oct 2015 ARMINES

ENSTA

Conference

Lectures

Cruz, A., Ferland, F., and Tapus, A. (2015) “Social Facilitation in a Game-Like Human-Robot Interaction using Synthesized Emotions and Episodic Memory”, In Proceedings of International Conference on Social Robotics (ICSR 2015), Paris, France, October 2015

http://perso.ensta-paristech.fr/~tapus/eng/publications_files/tapus_ICSR2015.pdf

Oct 2015 UOL Publication C. Coppola, O. M. Mozos, N. Bellotto (2015) “Applying a 3D Qualitative Trajectory Calculus to Human Action Recognition using Depth Cameras”. IEEE/RSJ Int Conf on Intelligent Robots and Systems (IROS) Workshop on Assistance and Service Robotics in a Human Environment. 28 September – 3 October 2015, Hamburg, Germany.

http://webpages.lincoln.ac.uk/nbellotto/doc/Coppola2015.pdf

 

Sep/Oct

2015

ARMINES

ENSTA

Workshop Ferland, F., and Tapus, A. (2015) “Functional and Non-Functional Expressive Dimensions: Classification of the expressiveness of the face of humanoid robots”, In Proceedings of IROS 2015 Workshop on “Towards Standardized Experiments in HRI”, Hamburg, Germany
Sep 2015 PUMS Conference

Lectures

Suwalska A, Tobis S, Pałys W, Tapus A, Rosso R, Salatino C, Barattini P, Wieczorowska-Tobis K on behalf of Enrichme consortium. ENRICHME European Project. “Telemedicine and eHealth 2015”, September 29-30th 2015, Warsaw, Poland
Sep 2015 PUMS Poster presentation with abstract Wieczorowska-Tobis K., Suwalska A., Cylkowska-Nowak M., Kropinska S., Tobis S., Tapus A., Salatino C., van den Huevel H., Barattini P., Ghrissi M., Rosso R. Robots in the care for elderly – defining users requirements. 11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society – Geriatric Medicine for Future Europeans – Successful aging creates new challenges. Oslo, Norway, 16-18 September 2015. Eur. Geriatr. Med. 2015: Vol. 6, suppl. 1, S136.

https://eugms2015-abstracts.elsevierdigitaledition.com/#144/z

Sep 2015 PUMS Conference Tobis S., Suwalski J. Opinie osób starszych na temat robota społecznego i jego zastosowania. Geriatria, 2015; 9 (4): 267-273.

http://www.akademiamedycyny.pl/wp-content/uploads/2016/05/201504_Geriatria_008.pdf

Sep 2015 PUMS Conference paper

Oral presentation

Cylkowska-Nowak M., Tobis S, Salatino C., Tapus A., Suwalska A. The robots in elderly care. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts – SGEM 2015. Vol. 1. Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Conference proceedings. Albena, Bulgaria, 26 August – 1 September 2015. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2015: 1007-1014.

THE ROBOTS IN ELDERLY CARE.pdf

Sep 2015 FDG Conference Abilitando 2015 – Dove la tecnologia incontra la disabilità” – Assistive technologies for independence and participation of persons with disability.  Organized by “Rotary club Gavi-Libarna” and the Municipal Association of social services in the municipalities of Alessandria, Italy

http://abilitando.it/disabili-tecnologia/

Sep 2015 UOL Press release University’s press release “Mobile robots could help the elderly live fuller lives”

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150929112121.htm

2015 ARMINES

ENSTA

Press release http://journaldesgrandesecoles.com/lorsque-passion-rime-avec-reussite/
2015 FDG Website Project description

http://www.siva.it/research/Enrichme_ENG.htm

July 2015 SMH Press Zorgvisie magazine
July 2015 PUMS Media Teleskop – main regional programme of public TV – program entitled “A robot for the elderly” – comprehensive coverage of the ENRICHME project
Jun 2015 PUMS Oral presentation with abstract M. Cylkowska-Nowak, S. Tobis. Roboty w środowisku życia osoby starszej – przyszłość opieki nad osobami starszymi?
Robots in the life environment of the elderly: the future of elderly care? W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Jubileusz 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu”. Poznań, 26-27 VI 2015 r. Zeszyt streszczeń.
Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2015 s. 195-196.
40_WNOZ.pdf
2015 K46 Web Creation and management of  Twitter and Facebook account
2015 SMH Website Diffused news about ENRICHME project

http://www.smart-homes.nl/Innoveren/Sociale-Robots/Enrichme.aspx

June 2015 PUMS Media Panorama – main information program of the public TV (nationwide) – presentation of the role of the robot in care for humans
May 2015 PUMS Media Jest taka sprawa – Radio Mercury (regional radio station); program entitled “Can a robot friends with a human?”
Feb 2015 SMH Press Smart Homes magazine